•  
  •  
ΗΛΙΑΚΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ auroSTOR VPS S της VAILLANT

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
  • Επιφάνεια σερπαντίνας έως και 5,21 m (για το ηλιακό κύκλωμα)
  • Εύκολη επέκταση του συστήματος
  • Διαμερισματοποίηση, η οποία εγγυάται σταθερή  διαστρωμάτωση της θερμοκρασίας

Εξοπλισμός
  • Ενσωματωμένος εναλλάκτης θερμότητας για το ηλιακό σύστημα
  • Συνδέσεις για λέβητα
  • Κυάθια (4) για αισθητήρια θερμοκρασίας
Περιγραφή Χωρητικότητα σε lit. Απώλειες σε αναμονή (kWh / 24h) Ύψος / Διάμετρος (mm) Βάρος χωρίς νερό (kg)
VPS S 500 500 3.7 1950/777 89
VPS S 750 750 4.1 2002/930 185
VPS S 1000 1000 4.6 2043/1050 216