•  
  •  

Λοιπά όργανα μέτρησης


Για περισσότερες πληροφορίες για τις απεριόριστες δυνατότητες των συσκευών testo επιλέξτε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας testo
  • Όργανα μέτρησης πίεσης testo
  • Ανιχνευτές αερίου testo
  • Ενδοσκόπια testo
  • Μέτρηση συντελεστή θερμοπερατότητας testo

Για την πλήρη και ακριβή ενεργειακή επιθεώρηση σημαντική είναι η γνώση και ο έλεγχος  του συντελεστή θερμοπερατότητας για κάθε εξωτερική επιφάνεια του κελύφους του κτιρίου. Ο ενεργειακός επιθεωρητής με το TESTO 435 -2 έχει τη δυνατότητα με απλό και άμεσο τρόπο να μετρήσει και υπολογίσει τον συντελεστή θερμοπερατότητας για κάθε μια επιφάνεια που τον ενδιαφέρει και με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσει την αξιοπιστία των δεδομένων που λαμβάνει υπόψη του στη μελέτη του.

 Η εφαρμογή είναι απλή και αξιόπιστη: κολλάμε τα τρία αισθητήρια θερμοκρασίας στην εσωτερική πλευρά του τοίχου που θα μετρήσουμε με κάποια απόσταση μεταξύ τους ώστε να αποφευχθεί λάθος μέτρηση και  ταυτόχρονα μετράμε με το ασύρματο αισθητήριο θερμοκρασίας την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος και με το ενσωματωμένο στο όργανο αισθητήριο θερμοκρασίας την θερμοκρασία του χώρου. Από τις διαφορές θερμοκρασίας που θα μετρήσουμε και λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή συναγωγής στη μέσα και έξω πλευρά του τοίχου το όργανο θα υπολογίσει αυτόματα τον συντελεστή θερμοπερατότητας.

Η διάρκεια της μέτρησης καλό είναι να υπερβαίνει τις τρεις ώρες μειώνοντας έτσι την πιθανότητα λάθους και επιρροής από μεταβλητούς παράγοντες. Με το TESTO 435 -2 πέρα από τη μέτρηση του συντελεστή θερμοπερατότητας έχουμε  τη δυνατότητα συνδέοντας το αντίστοιχο αισθητήριο να πραγματοποιήσουμε μια σειρά από μετρήσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων του κτιριακού τομέα όπως:  θερμοκρασία, υγρασία, φωτεινότητα, ταχύτητα αέρα σε αεραγωγό, σε στόμιο, στο χώρο κ.τ.λ. , θερμοκρασία υγρών, θερμοκρασία επαφής σε σωληνώσεις κ.τ.λ..