•  
  •  

Επιδαπέδιοι Λέβητες Συμπυκνώσεως

Επιδαπέδιοι λέβητες πετρελαίου συμπυκνώσεως

Οι λέβητες πετρελαίου συμπυκνώσεως icoVIT διακρίνονται για τις υψηλές αποδόσεις τους και τον εξαιρετικό σχεδιασμό τους. Ανάλογα με τον τύπο ισχύος μπορεί να αποδώσει από 15 έως 35 kW, αποτελώντας την ιδανική λύση για νέες ή υφιστάμενες κατοικίες, καθώς μπορούν να καλύψουν με τον πλέον βέλτιστο τρόπο κάθε ανάγκη θέρμανσης είτε εγκατασταθούν ως μονάδας έιτε ως συστοιχία.  

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε την ακόλουθη κατηγορία: